La nostra història

El nostre grup emergeix de l'expansió de l'empresa Roberlo. Un desenvolupament que ha evolucionat al llarg dels anys per a consolidar-se com la família de companyies del camp de les especialitats químiques que és avui dia.

La suma dels petits èxits de cadascuna de les nostres empreses ha propiciat el nostre creixement sostingut i ens ha convertit en un gran grup químic.

 

Et convidem a descobrir la història de Briolf.ROBERLO

1968

Realització d'un projecte personal

 

Naixement de l’empresa Roberlo SA creada per l'emprenedor Llorenç Juher. La companyia fa les seves primeres passes important productes des d'Itàlia per a la seva comercialització posterior a Espanya.