La fusta és un material noble i com a tal, cal protegir-lo

Ecologia i respecte al medi ambient són preocupacions creixents a escala global. El fet que la fusta sigui natural i renovable, està fent que el seu ús estigui recuperant un protagonisme molt important en el sector de la decoració i la construcció.

Disposem de diferents tecnologies enfocades al mercat de la fusta, ja sigui per ser aplicats durant algun dels seus processos industrials com en altres usos lligat al món de la reparació i el manteniment.

Parlem de massilles i adhesius epoxi i polièster capaços d'unir, restaurar o reparar qualsevol superfície de fusta assegurant la màxima adherència i resistència als agents atmosfèrics.