Lleugeresa, resistència i durabilitat per als elements més exposats

Els materials compostos són materials compostos que tenen propietats úniques per resistir en els ambients més adversos.

Els aerogeneradors o les embarcacions, per exemple, necessiten ser construïts amb els materials més avançats, amb unes característiques que els proporcionin resistència estructural, a la corrosió, garantint la major lleugeresa possible, per incrementar l'eficiència i reduir el manteniment de l'estructura.

 

▁▁▁▁

Les nostres solucions es focalitzen en camps molt diversos com el sector aeroespacial, marítim, energètic, enginyeria civil, defensa, etc.

▁▁▁▁

 

Disposem de la tecnologia per donar solució als reptes que s'enfronten sectors tan exigents com la construcció naval, l'energia eòlica o la impressió 3D: des de massilles, adhesius, pastes per motlles, resines, etc.