El Clúster de Materials Avançats de Catalunya entrevista a David Domínguez

26/10/2020
Briolf Group

El director de planificació estratègica de Briolf Group, David Domínguez, explica les principals capacitats de Cromaresme i els reptes per transitar cap a una major sostenibilitat en el camp de les pintures industrials en una entrevista del Cúster MAV.

“Treballem per esdevenir un fabricant de recobriments diversificat i aportar solucions eficients i sostenibles”

Cromaresme és una empresa de llarg recorregut en el camp de les pintures industrials nascuda fa 65 anys. Dedicada al desenvolupament de recobriments i acabats d’alta especialització, Cromaresme ofereix solucions pel pintat de plàstics i vidres que combinen una elevada adherència i protecció amb propietats estètiques òptimes.

Conversem amb David Domínguez Padrosa, director de planificació estratègica del grup Briolf, sobre les principals capacitats i característiques de l’empresa, les tendències i els reptes que afronta el sector de les pintures industrials per transitar cap a una major sostenibilitat.

Quines són les principals capacitats diferencials de Cromaresme respecte altres empreses fabricants de pintures industrials?

Cromaresme es diferencia bàsicament en tres aspectes: flexibilitat, tant en la producció com en l’atenció al client, expertesa en colorimetria, gràcies a la dilatada experiència creant colors en sectors de màxima exigència, i el desenvolupament de pintures a mida. Una atenció de proximitat i personalitzada juntament amb l’expertesa i una agilitat productiva, permeten adaptar-nos a les necessitats específiques de cada client.

A nivell de producte, quines necessitats tenen els clients?

Per definició, les pintures tenen, per una banda, una funció estètica i, per una altra, una funció de protecció mitjançant propietats antiratlladura, anticorrosiu i adherència. En l’aspecte estètic, els clients busquen colors diferenciadors, originals, que permetin una identitat pròpia i/o presentin una textura determinada. Però cal anar un pas més enllà, i des de Cromaresme som capaços de reproduir un color de manera constant i molt precisa per al seu matching amb altres peces o components.

En l’àmbit de la protecció, tots els sectors industrials estan molt pressionats des d’un punt de vista econòmic i això fa que es cerquin solucions d’alta durabilitat i que requereixin poc manteniment. Aquesta exigència als nostres productes per tal que ofereixin les millors prestacions, Cromaresme la garanteix mitjançant assaigs, certificats, homologacions pròpies dels fabricants i estàndards ISO, a més d’optar en tot moment per productes i matèries primeres de màxima qualitat.

Tecnologia-Cromaresme_20201022214646.jpg

A quins sectors us enfoqueu principalment?

Durant molts anys, hem estat una empresa referent a Catalunya dins el  sector de la motocicleta i la indústria auxiliar de l’automoció. Amb la deslocalització de moltes plantes productives d’aquest sector arran de la crisi del 2008, Cromaresme va haver de diversificar-se. El 2017, l’empresa s’integra al grup Briolf amb la voluntat de dinamitzar la seva activitat i créixer en capacitats productives.

A dia d’avui, som una empresa àgil i de tracte personalitzat amb una gran capacitat d’adaptació i processos productius eficients i ràpids. Oferim, principalment, solucions pel pintat de plàstics pel sector de l’automoció i indústries auxiliars i pintures per vidres pels sectors de la cosmètica i packaging de begudes, com poden ser ampolles de vins o licors. Per altra banda, tenim una línia de negoci enfocada a la venda de productes complementaris, tals com imprimacions, vernissos, etc. per diferents tipologies de clients industrials com fabricants de maquinària, metal·lúrgia, house appliances o especialistes en decoració industrial, entre d’altres.

colonia_20201022214206.jpg

Quines tendències a l’alça trobem en el sector de les pintures industrials?

Tots els aspectes lligats amb el medi ambient i la sostenibilitat estan molt en auge. Es demanen pintures en base a aigua, que contenen menys components orgànics volàtils en la seva composició i permeten una reducció d’emissions durant la seva aplicació, i pintures amb un alt contingut de sòlids, les quals ofereixen un millor rendiment, i a la vegada, són més sostenibles pel fet de tenir menor contingut de dissolvents.

Encara queda, però, un llarg camí per recórrer per maximitzar la sostenibilitat dins el món de les pintures; per exemple, amb solucions basades en bio resines, les quals es troben encara lluny de poder ser comercialitzades a escala industrial.

Quin diries que és el repte més important dels fabricants de pintures industrials actualment?

Els reptes són molts i variats però segurament un dels principals és competir amb empreses molt grans, amb un control del mercat importantíssim. La creació de nous colors o l’abordatge de solucions més sostenibles exigeix nivells d’inversió molt potents.

Per altra banda, un altre repte important és garantir la constància i la reproductibilitat d’una pintura. Això és molt important sobretot en el sector de l’automoció, on no hi pot haver cap mena de desviació de color entre les diferents peces d’un vehicle.

cromaresme-robot-pintant-moto-_20201022214229.jpg

La fabricació de pintures té un gran impacte ambiental. Com tracteu aquest aspecte dins l’empresa?

Des del moment de l’adquisició per part del grup Briolf, Cromaresme ha anat integrant gradualment totes les polítiques mediambientals de Roberlo, una altra empresa del grup certificada amb l’ISO 14001, que adreça la gestió de residus, emissions i matèries primeres.

Actualment, estem incorporant línies de recerca que van en la direcció de desenvolupar productes més sostenibles, ja siguin en base aigua, amb menor contingut de dissolvents, amb matèries primeres provinents de processos de reciclatge, o amb base natural. Per a la transició cap a una major sostenibilitat i respecte mediambiental en el sector és clau la tracció de mercats de gran volum, com el de l’automoció, així com el treball conjunt entre fabricants de pintures i proveïdors de matèries primeres.

Quins són els principals beneficis per vosaltres de formar part del Clúster MAV?

El sector dels materials per nosaltres és una font molt àmplia d’innovació. El Clúster MAV ens permet estar connectats amb empreses que necessiten solucions de recobriments pels seus productes i empreses interessades en arrancar projectes de col·laboració.