Disolac participa en la jornada del Clúster MAV, sobre solucions en recobriments

16/04/2021
Briolf Group

El Clúster MAV ha celebrat la seva primera jornada ‘solucionadora’ per conèixer les capacitats d’empreses membres del clúster, entre elles el Grup Briolf amb les solucions Disolac.

El Clúster MAV ha celebrat la seva primera jornada ‘solucionadora’ per conèixer les capacitats d’empreses membres del clúster. Aquesta ha estat focalitzada en la presentació de solucions en recobriments i tractaments superficials per mètodes físics del Grup Briolf, TMComas i Flubetech, que donen resposta a problemàtiques tals com la corrosió, el desgast, l’adherència, la biocompatibilitat i l’estètica.

El camp dels recobriments i tractaments superficials està en expansió i constant innovació per a l’obtenció i millora de materials amb majors capacitats, tant mecàniques com decoratives”, explica Dolors Pla, Cluster Manager-CEO del Clúster MAV.

Els recobriments superficials són una solució que modifica les característiques o acabats de la superfície d’un material sense afectar la seva composició, però millorant-ne les seves propietats finals. “La gran varietat d’aplicacions que sorgeixen cada dia des de diferents sectors industrials ha posicionat aquestes solucions dins la indústria”, afegeix Pla.

La jornada ha comptat amb experts en recobriments per mètodes físics: Lluís Martínez, director tècnic del Grup Briolf, Jaume Nin, director tècnic de TMComas, i Francesc Montalà, director tècnic de Flubetech, representants de tres empreses membres del clúster, i Dolors Pla, Cluster Manager-CEO del Clúster MAV, com a moderadora de la sessió.

Disolac, una pintura homologada contra la corrosió

El sistema Disolac és una pintura homologada que protegeix les superfícies de la corrosió. La solució consta de dues capes d’imprimació (una primera capa epoxi o alquídica i una segona capa polimeritzada que pot ser de poliuretà, acrílic o acrílic-polièster) i un acabat final que permet donar qualsevol coloració a la superfície.

La capa polimeritzada s’escull en funció de les propietats finals que se li vulguin aportar a la peça, com la resistència als agents químics, als rajos ultraviolats, a les condicions de la intempèrie o a l’abrasió”, explica Lluís Martínez, director tècnic del Grup Briolf.

Aquest sistema també permet la incorporació d’un additiu que protegeix les superfícies dels graffitis o d’altres pintades. Es tracta d’un recobriment amb una tensió superficial molt baixa que evita que qualsevol altra pintura s’hi adhereixi. “En cas de voler repintar una peça recoberta amb el producte anti-graffiti, aquesta es pot polir amb facilitat per eliminar la capa protectora i pintar-hi al damunt”, detalla Martínez.

D’altra banda, el sistema Disolac aporta valor estètic a les superfícies recobertes, ja que millora l’aspecte del producte i permet acabats diferenciats (mat, brillant, texturat, etc.) en infinites variacions de colors. Entre els seus principals sectors d’aplicació es troba el sector de l’automoció, la cosmètica i la perfumeria.

Vista de diferents aplicacions del sistema de pintura Disolac sobre plàstic, vidre i metall. Font: Grup Briolf

Figura 1. Vista de diferents aplicacions del sistema de pintura Disolac sobre plàstic, vidre i metall.